Đổi thẻ cào tự động

Chú ý đổi thẻ :

 - Hệ thống gạch thẻ và rút tiền min 5k hoạt động 24/24 không mất phí 

 - Có chức năng gửi thẻ theo list khách hàng cần sử dụng inbox. Tuyển sll Đối Tác gắn bó lâu dài cùng web 

 - Cần điền đúng cả seri, điền sai seri khi lỗi sẽ bị xử lý chậm. Sai mệnh giá -50% theo mệnh giá nhỏ.

 - Thông báo chiết khấu TELEGRAM ( Hãy tham gia )Download Bell Animated Icon in Color Style

🎁 Khuyến mãi đơn rút trên 10tr sẽ được tặng thêm 20k, đơn 20tr tặng 50k ( Đơn rút càng lớn quà tặng càng to ) 
FORM ĐỔI THẺ Mặc định:    
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Đối Tác 14.3 % 14.3 % 14.3 % 11.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 15 % 15 %
Thành viên 15.3 % 15.3 % 15.3 % 13.5 % 14 % 14 % 14 % 16.5 % 16.5 %
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Đối Tác 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 %
Thành viên 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Đối Tác 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Thành viên 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 %
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Đối Tác 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 %
Thành viên 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Đối Tác 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 %
Thành viên 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Nhóm Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 500.000đ
Đối Tác 21 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Thành viên 22 % 19 % 19 % 19 % 19 %
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Đối Tác 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Thành viên 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Nhóm Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ Thẻ 2.000.000đ Thẻ 5.000.000đ
Đối Tác 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Thành viên 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
MUA THẺ ĐIỆN THOẠI, Thẻ game GIÁ RẺ
  • Ví TTVPAY bán tất cả các thẻ cào điện thoại, thẻ game chiết khấu tốt nhất thị trường bảo hành 5 năm.
  • Xem lịch sử mua thẻ cào:TẠI ĐÂY